எங்கே மறைந்து போன அந்த வானசாஸ்திரம்

  அல்குர்ஆனின் அறிவியல் அத்தாட்சிகளில்            நீங்களும், நானும் இப்போது அலசிப்பார்க்க பல சுவராசியமான விஷயங்களில் ஒன்று நட்சத்திரங்கள்.  இது ரொம்ப ரொம்ப தொலைதூர சமாச்சாரம் இதன்…