சங்கத் தமிழ் இனமே தீங்கு சூழுது தினமே!

என்று தோன்றியது என வரையறுத்துக் கூறமுடியாத அளவிற்குப் பழைமை வாய்ந்த தொன்மைமொழி தமிழாகும். தமிழ் நாட்டின் ஆட்சி மொழியாக, இந்திய அரசியலமைப்பின் எட்டாவது பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 22…

பத்ருப் போர் – ஒரு வரலாற்றுப் பேழை

மௌலவி அல் ஹாஃபிழ் A.M. அலி இப்ராஹீம் ஜமாலி M.A., M.B.A., M.Phil பத்ருப் போர் – இஸ்லாமிய வரலாற்றில் மிக முக்கியமான, இஸ்லாமிய எழுச்சியின் மைல்கல்லாகத் திகழ்ந்த அற்புதமான ஒரு…