சிலந்தியின் பேச்சு

  சொந்த வீடு -சொல்லும் உரிமை எங்களுக்கே சொந்தம். எங்கள் உடலே உருவாக்கும் ஒற்றைப் பொருளால் கட்டி முடிக்கிறோம். வலை வீடுகட்டி கற்கோட்டை கட்டிய பாதுகாப்புக் கற்பனையில்…

உலக முஸ்லிம்களின் நினைவுச் சின்னம் ‘தர்கா’

  உலக முஸ்லிம்களின் நினைவுச் சின்னம் ‘தர்கா’ தர்காக்களை மிக எளிமையான சூத்திரமாக இறந்தவர்களின் புதைகுழிகள் மீது எழுப்பப்படும் கட்டடம் அல்லது இறந்த இடமாய் கற்பனை செய்து…

டாட்டூ ஏன் போட்டுக் கொள்ளக் கூடாது?

  கேள்வி: இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் டாட்டூ ஏன் போட்டுக் கொள்ளக் கூடாது? ஸிப்கத்துல்லாஹ்,  நெய்வேலி   பதில்: இஸ்லாத்தை புரிந்து பின்பற்றவேண்டும் என்ற நல்லெண்ணத்தோடு மேற்கண்ட கேள்வியை கேட்ட…