சொர்க்கத்துத்  தோழி! (சிறுகதை)

என் பெயர் சித்தி ஜீனைதா – நவீன தமிழ் இலக்கிய உலகில் இஸ்லாமிய  படைப்பாக்கங்களை வழங்கிய பெண்மணி நாகூர் சித்தி ஜீனைதாவை உங்களில் பலர் அறிந்திருக்க முடியாது. …

மேன்மக்கள் ( சிறுகதை)

பறவைகளும் தங்களின் அன்றாடப் பணி முடித்து தத்தம் கூடுகளுக்குத் திரும்பக் கூடிய மாலை நேரம். பறவைகளுக்கு இணையாக மக்களும் தங்களின் வேலைகளை முடித்து வீடுகளுக்குத் திரும்ப ஆயத்தமானதின்…