மௌலவி ஆலிம் பட்டம்

மௌலவி ஆலிம் பட்டம்

மத்ரஸாக்களில் பயிற்றுவிக்க படும் ஆலிம் பட்டப்படிப்பை படித்தவர்கள் தாம் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் அஸ்திவாரமாகும் அவர்கள் இல்லையென்றால் இஸ்லாமியர்கள் நிலைமை மோசமாகி விடும் அவர்கள் வழிகேட்டில் விழ வாய்ப்புண்டு…

அரபி மொழி இலக்கியம் அன்றும் இன்றும் – ஓர் ஆய்வு

  மௌலவி அல் ஹாஃபிழ் A.M. அலி இப்ராஹீம் ஜமாலி M.A., M.B.A., M.Phil (உதவிப் பேராசிரியர், அரபி மற்றும் இஸ்லாமிய இயல் துறை, பி.எஸ். அப்துர் ரஹ்மான் கிரஸன்ட் பல்கலைக்கழகம்>…