தங்களின் மேலான கவனத்திற்கு!

      நல்லெண்ணம் நிரம்பப்பெற்ற தங்களின் மேலான கவனத்திற்கு,..        “அஹ்லுஸ் சுன்னா” ஆசிரியர் மௌலவி  A. R. ஃபரீதுத்தீன் மஹ்ளரியின் கனிவான முகமன்               அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்…