பயனாளர்களுக்கான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

  பயனாளர்களுக்கான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்   நம் இணையத்தின் அனைத்துப் பயனாளர்களுக்கும் ஆசிரியரின் கணிவான முகமன் அஸ்ஸாலமு அலைக்கும் வரஹ்… தாங்கள் அனைவரின் மீதும் சாந்தியும் இறையருளும்…

இஸ்லாமிய தமிழ்ச் சமூகத்தின் முதல் இணையப் பத்திரிகை ‘அஹ்லுஸ் சுன்னா’

பேரன்புடையீர்!      அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. 2011 நவம்பர் மாதம் முதல் 2016 ஜூன் மாதம் வரை அச்சுப்பிரதியாக வெளிவந்துக் கொண்டிருந்த அஹ்லுஸ்ஸுன்னத் வல்ஜமாஅத்தின் கொள்கைப்…

தங்களின் மேலான கவனத்திற்கு!

      நல்லெண்ணம் நிரம்பப்பெற்ற தங்களின் மேலான கவனத்திற்கு,..        “அஹ்லுஸ் சுன்னா” ஆசிரியர் மௌலவி  A. R. ஃபரீதுத்தீன் மஹ்ளரியின் கனிவான முகமன்               அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்…