குர்பானியின் சட்டங்கள்

நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒருவருடைய வழிமுறையை தானும் பின்பற்றி பிறரையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்றார்கள். அது இப்ராஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய வழிமுறையாகும். ஜைத் இப்னு…