“சூஃஃபித்துவ ஞானங்களை அறிவோம்”… தொடர் -2

~~~~  (  2 )   ~~~~~ “அபு துராப் பக்ஃஷி” என்கிற அந்த இறைநேசரின் உள்ளத்தில் நீண்ட நாட்களாக ரொட்டியும், முட்டை குருமாவும் சாப்பிடவேண்டும் என்கிற ஆசை…

“சூஃஃபித்துவ ஞானங்களை அறிவோம்”… தொடர் -1

~~~~ ( 1 ) ~~~~ மன்னர் ஹாரூன் ரஷீத் பாதுஷா அவர்களும் அவர்களது அருமை துணைவி சுபைதா அம்மையாரும் ரம்மியமான அந்த காலைப் பொழுதில் ஓர்…