வெள்ளிக்கிழமை அன்று அரஃபா நோன்பு வைக்கலாமா?

கேள்வி : வெள்ளிக்கிழமை அன்று அரஃபா நோன்பு வைக்கலாமா? உமர் காதிரி – மதுரை பதில் : துல்ஹஜ் மாதம் பிறை 9 அன்று அரஃபா நோன்பு…