குணங்குடியார் (குறுங்கதை)

குவலயம் போற்றும் குணங்குடியார் “பேரரசனும் பரிசுத்தமானவனும் (யாவற்றையும்) மிகைத்தவனும் ஞானமுள்ளவனுமான, அல்லாஹ்வை வானங்களிலுள்ளவையும், பூமியிலுள்ளவையும் தஸ்பீஹ் செய்கின்றன.” (அல்குர்ஆன் 62:1) இத்தகு மேன்மை பொருந்திய அல்லாஹ்விற்கே புகழனைத்தும்.…

நம்பினால் நம்புங்கள் !

தயிராக மாற்ற முடியாத ஒரே பால் –  *ஒட்டகப்பால்*. ஒட்டகத்தை விட, அதிக நாட்கள் தண்ணீர் இன்றி வாழும் ஒரு உயரினம் – *கங்காரு எலி*. துருவக்…