தஃவா பணியில் தர்ஹாக்கள்

முஸ்லிம் சமூகத்தில் பொதுவாக தர்ஹாக்களை பற்றிய ஒரு அதிருப்தி உண்டு பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால்? இஸ்லாமிய தஃவா எனும் பிரச்சாரக் களத்தில் பங்காற்றுவதாக கூறிக் கொள்பவர்களே…

ஆயிஷா பள்ளியில் ஆண்கள் இஹ்ராம் ஏன் அணிய கூடாது.

  கேள்வி:  தற்போது ஹஜ் உம்ரா சர்வீஸ் நடத்துபவர்கள் ஆயிஷா பள்ளிக்குச் சென்று ஆண்கள் இஹ்ராம் கட்டக் கூடாது.  பெண்கள் மட்டுமே அங்கு சென்று இஹ்ராம் கட்ட…

கஸ்ரு தொழுகையின் சட்டம் என்ன?

கேள்வி:  4, 5 தினங்களுக்கென்றே நிய்யத் செய்து ஊருக்குச் செல்பவர் முகீமாக தொழ வேண்டுமா? முஸாஃபிராக தொழ வேண்டுமா?  ஷாஃபி,  ஹனஃபி இரு மத்ஹபுகளிலும் சட்டம் என்ன?…