மௌலானா சதீதுத்தீன் பாகவி அவர்களின் தெளிவுரைகள்

  “நோயும் ஆரோக்கியமும் அல்லாஹ்வின் அருட்கொடை”        “மனதோடு போராடு”