வெந்தயம்

வெந்த+அயம்* அயம் என்றால் இரும்பு* உடலுக்குத் தேவையான அதிகப்படியான இரும்புச் சத்தைக் கொண்டது வெந்தயம்* சூடா  வெந்தய டீ குடிச்சா என்னென்ன #நன்மைகள் கிடைக்கும் தெரியுமா? வெந்தயம்…

பயனாளர்களுக்கான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

  பயனாளர்களுக்கான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்   நம் இணையத்தின் அனைத்துப் பயனாளர்களுக்கும் ஆசிரியரின் கணிவான முகமன் அஸ்ஸாலமு அலைக்கும் வரஹ்… தாங்கள் அனைவரின் மீதும் சாந்தியும் இறையருளும்…