சொர்க்கத்துத்  தோழி! (சிறுகதை)

என் பெயர் சித்தி ஜீனைதா – நவீன தமிழ் இலக்கிய உலகில் இஸ்லாமிய  படைப்பாக்கங்களை வழங்கிய பெண்மணி நாகூர் சித்தி ஜீனைதாவை உங்களில் பலர் அறிந்திருக்க முடியாது. …

மனித எந்திரம்

  அல்குர்ஆனின் அறிவியல் அத்தாட்சிகளில்  நபி ஈஸா(அலை) காலத்தில் மருத்துவத் துறையைச் சேர்ந்த மருத்துவர்கள் நோயைக் குணப்படுத்துவதில் மிகவும் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தனர்.  பரவும் நோய்களுக்கும் புதுப்புது நோய்களுக்கும்…