மௌலானா தாஜுத்தீன்அஹ்சனி அவர்களின் தெளிவுரைகள்

அவுலியாக்களுக்கு நேர்ச்சை செய்யலாமா?   தர்காவிற்கு போகாவிட்டால் அல்லாஹ் ஏன் போக வில்லை என்று கேட்பானா?

மார்ச்-2018அஞ்சல்கள்

மார்ச்-2018

அஹ்லுஸ் சுன்னா  ஜனவரி 2018 ‘இணைய மாத இதழ்’ கண்டேன். கால மாற்றத்திற்கேற்பவும் வாசகர்களின் எண்ண ஓட்டத்திற்கேற்பவும் புதிய முயற்சியாக இந்த இதழைக் காண்கிறேன். இணைய இதழில்…