மௌலான M. ஷைகு அப்துல்லாஹ் ஜமாலி அவர்களின் தெளிவுரைகள்வீடியோ

மௌலான M. ஷைகு அப்துல்லாஹ் ஜமாலி அவர்களின் தெளிவுரைகள்

தப்லீக் ஜமாத்தில் சேரக்கூடாதது ஏன்??? இமாம்களைப் பின்பற்றுவதில்தான் நேர்வழி இருக்கிறது.   போதை ஜமாத்திற்கு பகிரங்க சவால்!               …

மௌலானா எஸ். எஸ். கலந்தர் மஸ்தான் ரஹ்மானி காதிரி அவர்களின் பயான்வீடியோ

மௌலானா எஸ். எஸ். கலந்தர் மஸ்தான் ரஹ்மானி காதிரி அவர்களின் பயான்

  எழுபத்திமூன்று பிரிவுகள் ஏன்?   தசவ்வுஃபின் ஆரம்பமும் அவசியமும்   மண்ணறை தரிசனம் ஏன், எதற்கு, எப்படி ???   யாஸீன் சூராவின் மகத்துவம் கேளீர்!