இஸ்லாமிய தமிழ்ச் சமூகத்தின் முதல் இணையப் பத்திரிகை ‘அஹ்லுஸ் சுன்னா’

பேரன்புடையீர்!      அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. 2011 நவம்பர் மாதம் முதல் 2016 ஜூன் மாதம் வரை அச்சுப்பிரதியாக வெளிவந்துக் கொண்டிருந்த அஹ்லுஸ்ஸுன்னத் வல்ஜமாஅத்தின் கொள்கைப்…

கொடுங்கோன்மையின் தொடக்கம்

முஸ்லிம்களாகிய நாம் ஷரீஆ வை  நமது வாழ்வியல் திட்டமாக வைத்திருக்கிறோம். உலகில் எங்கு வாழ்ந்தாலும் சரி. சிறு நீர் கழிப்பதிலிருந்து சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து ஆட்சி செய்வது வரை…