மௌலான M. ஷைகு அப்துல்லாஹ் ஜமாலி அவர்களின் தெளிவுரைகள்

மௌலான M. ஷைகு அப்துல்லாஹ் ஜமாலி அவர்களின் தெளிவுரைகள்

தப்லீக் ஜமாத்தில் சேரக்கூடாதது ஏன்???

இமாம்களைப் பின்பற்றுவதில்தான் நேர்வழி இருக்கிறது.

 

போதை ஜமாத்திற்கு பகிரங்க சவால்!