மௌலானா சதீதுத்தீன் பாகவி அவர்களின் தெளிவுரைகள்

 

“நோயும் ஆரோக்கியமும் அல்லாஹ்வின் அருட்கொடை” 

 

 

 

“மனதோடு போராடு”